«

»

Apr 02

Josip Jurčič ob mednarodnem dnevu otroške knjige

2. APRIL: MEDNARODNI DAN OTROŠKIH KNJIG ZA OTROKE

 »V zgodovini so skrite zgodbe/v zgodbah je skrita zgodovina«

170. OBLETNICA ROJSTVA JOSIPA JURČIČA

Na OŠ Stična bomo praznovanje ob mednarodnem dnevu otroške knjige (glavna tema je Zamisli si narode skozi zgodovino) povezali s praznovanjem 170. obletnice rojstva Josipa Jurčiča. Naslov bralnospodbujevalne akcije, ki poteka na nacionalnem nivoju je  “V zgodovini so skrite zgodbe / v zgodbah je skrita zgodovina”. Njen namen je spodbuditi zanimanje za slovensko zgodovino (in zgodovino drugih narodov). Cilji akcije pa so:

– brati različna gradiva o slovenski zgodovini, zgodovinske zgodbe, razlagalne pravljice idr.,

– poiskati in prebrati (!) najrazličnejše »zgodbe, v katerih je skrita zgodovina«,

 

– o zgodbah iz naše zgodovine ustvariti poročila v najrazličnejših oblikah (pisni, likovni, fotografski … prek interneta idr.) in jih posredovati vrstnikom, pripadnikom drugih narodov,- poiskati in prebrati čim več zgodb iz zgodovine Slovencev, pa tudi iz zgodovine drugih narodov,

– povezati se z vrstniki po svetu, da bi si izmenjavali zgodovinske zgodbe in se prek njih tudi globlje spoznavali.

 

Našega rojaka Josipa Jurčiča so že od otroštva zelo zanimale zgodbe iz preteklosti, zato je v večini svojih del osvetljeval različna zgodovinska obdobja v naših krajih. Učence naše šole bomo zato v mesecu aprilu in maju poskušali postaviti v čevlje mladega Jurčiča. Z različnimi akcijami jih bomo spodbudili, da se skozi branje njegovih del tudi sami preizkusijo v vlogi mladih zgodovinarjev, raziskovalcev in literarnih ter likovnih ustvarjalcev.

WIKIVIR: DELA JOSIPA JURČIČA

Predvidene aktivnosti

1. do 5. razred:

– predstavitev (Power Point) Josip Jurčič, otroštvo v svetu pravljic, preteklosti in vaških posebnežev

– branje odlomkov iz njegovih del

– poustvarjanje po njegovih delih

– raziskovanje preteklosti domačih krajev

– obisk Jurčičeve domačije (4. razredi)

6. do 9. razred:  Raziskovalne naloge na temo Po stopinjah Jurčičevih literarnih junakov

Naslovi raziskovalnih nalog (avtorica nalog je Zlata Kastelic, prof.):

 1. Ne boš ti meni hodil v zelje
 2. »Lonec bi se bil rad zdrobil, samo preobrniti se ni hotel«
 3. »Dajmo, zagradimo si vas okoli in okoli, da ne bo mogel nihče iz vasi, nihče v vas«
 4. Pokusje
 5. Slovenski janičar
 6. »Veliko ognjev je gorelo in obsevalo črno temo«
 7.  Pomoč je prišla iz lipe
 8. »Če ne verjameš, pa pojdi gor v grad. Tam še vedno tisto puško hranijo … »
 9. Obrhek, Obrščanje, Obrščak
 10. Hudiča je na pol presekal
 11. Slemenice, Polesek
 12. Grad Rojinje