Bralna značka

17. septembra Bralna značka vsako leto zaznamuje začetek bralnega leta (dan rojstva in smrti Franceta Bevka), vsakič nekoliko drugače. Vse bralno dogajanje, ki v dneh okrog 17. septembra poteka po vsej Sloveniji, pa zadnja leta poimenujemo »Bralni maraton«.
V vseh programih Bralne značke sodeluje okrog 140.000 otrok, ki berejo slovenske knjige (v Sloveniji, v zamejstvu, po evropskih deželah). Vodi jih okrog 5.000 mentorjev (učiteljev, vzgojiteljev in knjižničarjev).
Oblike motiviranja branja so zelo različne, mentorji jih prilagajajo objektivnim možnostim, predvsem pa interesom in željam mladih bralcev: pogovori o knjigah, bralni klubi, projektno delo, literarne uganke, kvizi, srečanja s književniki, sodelovanje pri literarnih ali šolskih glasilih ipd. Ena od možnih poti za sodelovanje in informiranje je tudi spletna stran Bralne značke www.bralnaznacka.si.

Oglej si tudi priporočilne bralne sezname za 1. razred, 2. razred, 3. razred, 4. razred, 5. razred,6. razred in 3. triletje.

V letošnjem šolskem letu bomo v aprilu 2018 ponovno organizirali NOČ KNJIGE, ki bo zbrala ljubitelje knjig in branja na PŠ Višnja Gora. Tudi letos bo pogoj za udeležbo opravljena bralna značka!

K angleški bralni znački se prijavljajo učenci od 4. do 9. razreda, k nemški in francoski bralni znački pa učenci od 7. do 9.

Prizori iz Andersenovih pravljic

Prizori iz Andersenovih pravljic

BRALNI PANOJI PODRUZNICE (Small)

Motivacijski panoji za bralno značko iz podružničnih šol

Bedak Jurček (Small)

Prizori iz Andersenovih pravljic

Zaključek bralne značke - predstava H. C. Andersena Svinjski pastir

Zaključek bralne značke – predstava H. C. Andersena Svinjski pastir