Projekti

OKTOBER – MESEC ŠOLSKIH KNJIŽNIC

V oktobru se na pobudo Mednarodnega združenja šolskih knjižnic (IASL – Internatinal Assotiation of School Librarianship  že vrsto let praznuje dan oz. mesec šolskih knjižnic, s katerim se želi širšo javnost opozoriti na njihov velik pomen.
Pri nas projekt vodita Sekcija za šolske knjižnice pri Zvezi bibliotekarskih društev Slovenije v sodelovanju z Društvom šolskih knjižničarjev Slovenije.
V svetu sega praznovanje tega dneva oz. meseca že v leto 1999, pri nas pa se je začelo leta 2007, ko smo se projektu pridružili tudi na OŠ Stična.
Vsako leto ima praznovanje svoje sporočilo:

2007 – Učenje – okrepljeno z energijo šolske knjižnice
2008 – Pismenost in učenje v tvoji šolski knjižnici
2009 – Šolske knjižnice: panorama, zgodba zgodb
2010 – Odprtost raznovrstnim izzivom – to so šolske knjižnice
2011 – Šolske knjižnice opolnomočajo učence za življenje
2012 – Šolske knjižnice – vez med preteklostjo, sedanjostjo in prihodnjostjo
2013 – Šolske knjižnice – vstop v življenje

2014 – Šolske knjižnice – srce šole 

2015 – Šolske knjižnice so zakon!

2016 – Naučite se razvozlati svoj svet

Na povezavah si lahko ogledate časopise z literarnimi in likovnimi izdelki učencev, ki so izšli v elektronski obliki. V šolskem letu 2007 smo izdali časopis Mesec šolskih knjižnic 2007, v šolskem letu 2010 pa še tri številke Mesec šolskih knjižnic 1, Mesec šolskih knjižnic 2 in Mesec šolskih knjižnic 3.
V letu 2011 so bile naše aktivnosti objavljene tudi na straneh Mednarodnega združenja šolskih knjižnic.

RASTEM S KNJIGO

Tudi sedmošolci na naši šoli že od šolskega leta 2006/2007 sodelujejo v projektu Rastem s knjigo.  Vsako leto v februarju ali marcu obiščemo knjižnico v Ivančni Gorici, kjer nam knjižničar Roman Rozina predstavi knjižnico. Na obisk knjižnice se pripravimo že v šoli, saj v šolski knjižnici teden dni prej spregovorimo o vrstah knjižnic in učence seznanimo s cilji projekta. Sedmošolci pa kot spodbudo za branje dobijo tudi roman slovenskega avtorja, ki ga organizatorji projekta izberejo na javnem razpisu.
V šolskem letu 2013/2014 že osmič poteka nacionalni projekt spodbujanja bralne kulture »Rastem s knjigo OŠ 2013« – izvirno slovensko mladinsko leposlovno delo vsakemu sedmošolcu«, ki ga izvaja Javna agencija za knjigo RS v sodelovanju z Ministrstvom za kulturo, Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport, Združenjem splošnih knjižnic, Zavodom RS za šolstvo, Društvom šolskih knjižničarjev Slovenije in Društvom slovenskih pisateljev ter v sodelovanju s splošnimi knjižnicami, slovenskimi osnovnimi šolami, osnovnimi šolami s prilagojenim programom, zavodi za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami in zamejskimi osnovnimi šolami. Prispela poročila splošnih knjižnic in odzivi vseh vpletenih kažejo na uspešno izvedbo projekta tudi v tem letu.
Cilji nacionalnega projekta »Rastem s knjigo OŠ« so:  – spodbujanje dostopnosti kakovostne in izvirne slovenske mladinske leposlovne literature;  – promocija vrhunskih domačih ustvarjalcev mladinskega leposlovja; – spodbujanje motivacije za branje pri šolarjih in njihovega obiskovanja splošnih knjižnic;  – motivacija založnikov k večjemu vključevanju sodobnih slovenskih piscev v založniške programe za mladino ter povečevanje deleža izdanega izvirnega slovenskega mladinskega leposlovja.
Za letošnje šolsko leto (2015/2016) je izbrana knjiga pisatelja Damjana Šinigoja Iskanje Eve.
Za popestritev letošnjega projekta »Rastem s knjigo OŠ 2016« je bil posnet kratek film po romanu Iskanje Eve.