Šolska knjižnica se predstavi

Knjižnica OŠ Stična deluje na štirih lokacijah: na matični šoli in na podružničnih šolah na Muljavi, v Stični ter Višnji Gori. Knjižnici na podružničnih šolah na Muljavi in v Stični sta namenjeni učencem do 4. razreda. Knjižnici na matični šoli in na podružnični šoli v Višnji Gori pa obiskujejo učenci od 1. do 9. razreda ter strokovni delavci. Na matični šoli so uporabniki knjižnice tudi učenci dveh oddelkov prilagojenega programa z nižjim izobrazbenim standardom.

Strokovno bibliotekarsko delo za vse enote knjižnice OŠ Stična opravljata Kristijan Rešetič, univ. dipl. bibl. in prof. franc. in Mojca Hrvatin, prof. geogr. in soc., z opravljenim izobraževanjem iz bibliotekarstva. Na podružničnih šolah v Stični in na Muljavi poteka izposoja knjižničnega gradiva v okviru interesne dejavnosti knjižničarski krožek, ki jo izvajata usposobljeni razredni učiteljici; na PŠ Muljava Polona Strmole, prof. razr. pouka in na PŠ Stična Patricija Gruden, mag. prof. razr. pouka.

Knjižnična zbirka OŠ Stična obsega skupaj okoli 13.400 enot, od tega 7800 enot na matični šoli, 4100 enot na PŠ Višnja Gora, več kot 800 enot na PŠ Muljava in nad 700 enot na PŠ Stična. V učbeniškem skladu je skoraj 6100 učbenikov.

Knjižnično gradivo je v prostem pristopu in postavljeno po priporočilih bibliotekarske stroke v več oddelkov:

  • cicibanov kotiček za učence 1. triletja: leposlovje z oznako »C« in poučne knjige za oznako »S1«,
  • oddelek za učence 2. triletja: leposlovje z oznako »P« in strokovno gradivo z oznako »S2«,
  • oddelek za učence 3. triletja: leposlovje z oznako »M« in strokovno gradivo z oznako »S3«,
  • oddelek za leposlovje v tujih jezikih,
  • oddelek s strokovnim gradivom za strokovne delavce (»UZ« in »SU«),
  • oddelek z mladinsko periodiko,
  • oddelek za učbenike,
  • priročna knjižnica.
Podobe knjižnic Podobe knjižnic Podobe knjižnic Podobe knjižnic
Podobe knjižnic Podobe knjižnic Podobe knjižnic Podobe knjižnic
Podobe knjižnic Podobe knjižnic Podobe knjižnic Podobe knjižnic

 

(Skupno 636 obiskov, današnjih obiskov 1)