Šolske knjižnice – vstop v življenje

MEDNARODNI MESEC ŠOLSKIH KNJIŽNIC – OKTOBER 2013

KNJIŽNICA OŠ STIČNA

Letošnje geslo mednarodnega meseca šolskih knjižnic je bilo Šolske knjižnice: vstop v življenje. Šola z vzgojo in izobraževanjem pripravlja učence na samostojno življenje, v oporo pa so ji šolske knjižnice. Aktivnosti v oktobru so namenjene spodbujanju uporabe znanja, pridobljenega v šoli, v vsakdanjem življenju. Poudarek je na izvajanju praktičnih nalog v skupinah in samostojno, kjer se učenci samoiniciativno udejstvujejo in razvijajo ter krepijo svoje talente.

V tem okviru so učenci, tudi podružničnih šol, sodelovali na delavnicah popravljanja knjig. Naučili so se osnov rokovanja in vzdrževanja knjig, preko ročnih spretnosti so razvijali in krepili natančnost ter se preizkušali v delovanju v skupinah. Vodje skupin so v šolski knjižnici nabrali knjige, ki jim izpadajo listi, manjkajo oznake, imajo strgan ovitek ipd. V skupinah so jih razvrstili glede na tip poškodbe, si razdelili naloge in začeli z delom. Učenci so delo vzeli resno, kar je bilo vidno v končnih izdelkih. Poleg popravljanja knjigo so učenci spremljali postopek opreme knjižničnega gradiva z nalepkami ter razvrščali periodično gradivo po letnikih.

Učence spodbujamo k bolj pogostemu obiskovanju spletne strani šolske knjižnice. V ta namen smo izkoristili mesec šolskih knjižnic in spletišče posodobili z novimi vsebinami, ki so privlačne za učence. Dodali smo slikovno gradivo fotografskega natečaja, obiska srednješolske knjižnice in delavnice popravljanja knjig. Trudili se bomo, da bomo spletno stran sproti posodabljali in dodajali zanimive, poučne in izobraževalne vsebine.

V naši neposredni bližini deluje knjižnica na srednji šoli Josipa Jurčiča, s katero sodelujemo in si redno izmenjujemo knjižno gradivo. Tokrat smo povabili naše šolske novinarje, da so v spremstvu učiteljice Nataše Rebec Lukšič obiskali srednješolsko knjižnico in s knjižničarjem naredili intervju. Knjižničar Jože Nosan nas je prijazno sprejel, razkazal knjižnico in spregovoril nekaj besed o delu v knjižnici. Z učenci smo primerjali osnovnošolsko in srednješolsko knjižnico. Sledila so novinarska vprašanja in slikanje.

Na šoli deluje fotografski krožek, ki se je s svojim prispevkom vključil v praznovanje meseca šolskih knjižnic. Pripravili so fotografski natečaj z naslovom Bralec. Glavni motiv so bili bralci v knjižnici. Ker je večina obiskovalcev knjižnice sramežljiva, so imeli pri fotografiranju kar nekaj težav z iskanjem primernega motiva. Nekaj fotografij je pa vendarle uspelo.

  

Umetniške talente so učenci pokazali z likovnim ustvarjanjem junakov njihovih najljubših književnih del. Tako je nastalo za celo steno risb, ki smo jih z veseljem razstavili. Poleg tega so učenci prvih razredov naredili drevo iz rok, s katerim so po svojih željah okrasili svoj knjižni kotiček.

Na šoli izhaja šolski časopis Časotepec. Njegova glavna urednica Nataša Rebec Lukšič bo z veseljem objavila prispevek o mesecu šolskih knjižnic, za kar se ji knjižničarja že vnaprej zahvaljujeva.

Učenci oddelka podaljšanega bivanja večkrat pridejo v knjižnico, v oktobru pa niso prijahali samo vračat knjig in si jih izposojat, ampak so prišli za dlje časa. Knjižničarka Laura Ambrožič je prebrala zgodbo o Martinu Krpanu, sledil je pogovor in različne oblike dejavnosti. Srečanje je bilo spodbuda za učence, saj si jih je veliko sposodilo knjigo Martin Krpan.

Da je knjižnica namenjena učencem je jasno. Manj običajno pa je, da učenci za svojo knjižnico tudi sami skrbijo. Toda tokrat so se učenci izkazali in sami pospravljali knjižnične prostore, police in omare. Knjige in ostalo gradivo so odmaknili s polic, obrisali prah in zložili nazaj po abecedi. Spremenili so postavitev stolov in miz in uredili prostor okoli računalnikov.

Prvi razredi so z vstopom v šolo postali tudi člani naše šolske knjižnice. Da podelitev knjižničnih izkaznic ne bi bila samo preprosta predaja kartic, je knjižničarka Laura Ambrožič pripravila nadvse zanimivo in poučno igro, ki so jo otroci z veseljem igrali. Njihovo pričakovanje je stopnjevala z odpiranjem škatel v škatlah v katerih so bile čisto na dnu izkaznice. Prvošolci so se jih razveselili, saj so nove izkaznice lepše od starih.

Učenci petih razredov so prav tako dobili nove knjižnične izkaznice. Toda oni so si morali izkaznice prislužiti. Igrali so knjižno igro z naslovom Lov na knjižni zaklad. Knjižničarka jim je pripravila sledi, ki so jih morali odkrivati v knjigah. Odgovarjali so na vprašanja in iskali gesla v besedilih. Skupina, ki je prva končala nalogo, je odkrila zaklad, v katerem so se skrivale izkaznice.

Letošnji mesec šolskih knjižnic je uspel. Učenci so dejavno sodelovali v aktivnostih, se zabavali in kar je najpomembnejše, se učili ter razvijali spretnosti. Tako je tudi naša šolska knjižnica prispevala k uspešnem vstopu naših učencev v življenje. 

 

Napisal:

Kristijan Rešetič, šolska knjižnica OŠ Stična

(Skupno 301 obiskov, današnjih obiskov 1)