Učbeniški sklad

Na šoli je oblikovan učbeniški sklad, kjer izposoja poteka na osnovi Pravilnika o upravljanju učbeniških skladov, Ur. l. št. 12/20.
Učbeniški sklad je zakonska obveza vsake osnovne šole. V sklad so vključeni vsi učbeniki in drugo učno gradivo.
Učenke in učenci si izposodijo učbenike na šoli.
Izposodijo si lahko le komplet, ne pa posameznih učbenikov.
Učenci prvih razredov prejmejo v šoli NAROČILNICA ZA IZPOSOJO UČBENIKOV 2021_2022, ki jo starši podpišejo in vrnejo v šolo. Naročilnica velja za čas šolanja na OŠ Stična oz. do preklica.

Ob koncu šolskega leta dobijo vsi učenci seznam učbenikov, delovnih zvezkov in drugih učnih gradiv za naslednje šolsko leto.
Izposoja učbenikov je za učence brezplačna, učenci od prvega do tretjega razreda pa si poleg učbenikov brezplačno izposodijo tudi delovne zvezke, ki jih dobijo v končno uporabo.

Ob izteku šolskega leta je potrebno učbenike vrniti. Če se učbenik izgubi ali je poškodovan, je potrebno, po 12. členu Pravilnika o upravljanju učbeniških skladov, poravnati stroške odškodnine. Učenci od prvega do tretjega razreda delovnih zvezkov ne vračajo.

Učbenike je potrebno zaviti v ovitke, ki ne poškodujejo platnic. Samolepilni ovitki so prepovedani. Učbenike, ki bodo oviti v samolepilne ovitke, bomo obravnavali kot poškodovane. V teh primerih bomo zaračunavali odškodnino. Nove učbenike zavijemo v šolski knjižnici. Prosimo, če ovitkov ne odstranjujete. 

V učbeniškem kompletu ni delovnih zvezkov in drugih gradiv (razen za prvi, drugi in tretji razred), ki jih starši kupijo sami.

Skrbnik učbeniškega sklada je Kristijan Rešetič.

Učbeniki in potrebščine za šolsko leto 2021/2022

Seznam učbenikov, delovnih zvezkov in drugega učnega gradiva za: Seznam šolskih potrebščin:

(Skupno 6.454 obiskov, današnjih obiskov 1)