Učbeniški sklad

Na šoli je oblikovan učbeniški sklad, kjer izposoja poteka na osnovi Pravil o delovanju učbeniških skladov, Ur. l. št. 43/2002, 3/2007, 37/2010, 27/2017.
Učbeniški sklad je zakonska obveza vsake osnovne šole. V sklad so vključeni vsi učbeniki, objavljeni v Katalogu učbenikov.
Učenke in učenci si lahko izposodijo učbenike na šoli.
Izposodijo si lahko le komplet, ne pa posameznih učbenikov.
Vsak učenec v juniju prejme v šoli naročilnico za izposojo učbenikov, ki jo starši podpišejo in vrnejo v šolo.

Ob koncu šolskega leta dobijo vsi učenci seznam učbenikov, delovnih zvezkov in drugih učnih gradiv za naslednje šolsko leto.
Izposoja učbenikov je za učence brezplačna.

Ob izteku šolskega leta je potrebno učbenike vrniti. Če se učbenik izgubi ali je poškodovan, je potrebno, po 10. členu Pravilnika o upravljanju učbeniških skladov, poravnati stroške odškodnine.

Učbenike je potrebno zaviti v ovitke, ki ne poškodujejo platnic. Samolepilni ovitki so prepovedani. Učbenike, ki bodo oviti v samolepilne ovitke, bomo obravnavali kot poškodovane. V teh primerih bomo zaračunavali odškodnino.
V učbeniškem kompletu ni delovnih zvezkov in drugih gradiv, ki jih starši kupijo sami.

Skrbnik učbeniškega sklada je Kristijan Rešetič.

Učbeniki in potrebščine za šolsko leto 2018/2019

 

Seznam učbenikov, delovnih zvezkov in drugega učnega gradiva za: Seznam šolskih potrebščin: